Landgoed

Het Landgoed

Scholtenszathe is een modern landgoed. Samen met afnemers en consumenten creëren we meerwaarde voor mens, natuur en onderneming. Wij leveren aantoonbaar betrouwbare producten van hoge kwaliteit, met een minimale belasting van mens en milieu. Kortom: bestendige relaties, (h)eerlijk voedsel en een goed gevoel.
 

Wie zijn wij

Landgoed Scholtenszathe is in 1998 ontstaan uit de omvorming van de voormalige Maatschappij Klazienaveen.  Het landgoed is vernoemd naar de vroegere eigenaar Willem Albert Scholten die rond 1870 grote  veengebieden aankocht. De turf die werd gewonnen werd gebruikt als brandstof voor zijn fabrieken. Na de ontginning bleken de gronden uitermate geschikt te zijn voor de teelt van landbouwgewassen. 

Op dit moment omvat het bedrijf een oppervlakte van ca. 1.000 hectare. Circa 300 hectare van deze oppervlakte is vanaf 1998 ingeplant met bos en heeft haar agrarische functie verloren. Daarnaast is er een bufferzone tussen het nieuwe bos en het hoogveengebied in het Oosterbos aangelegd van ca. 45 hectare. Sinds 2009 graast er een kudde Hereford runderen op deze bufferzone. De gronden die in gebruik zijn voor de akkerbouwmatige teelten zijn allen voor 75% omzoomd door houtopstanden.

Het grootste gedeelte van het bedrijf is in gebruik voor de teelt van akkerbouwgewassen. Met een gemotiveerd team van 12 vaste medewerkers wordt de teelt van deze gewassen grotendeels in eigen beheer uitgevoerd.