Landgoed

Natuur

Verandering geeft nieuwe kansen

De "nieuwe natuur" bij Landgoed Scholtenszathe is in 1998 aangelegd bij de omvorming van het akkerbouwbedrijf. Er is een gevarieerd aantal boomsoorten verdeeld over een gebied van ruim 300 ha aangeplant. Destijds betekende dit een forse krimp van het akkerbouw areaal en een nieuwe activiteit. Bomen planten, zandwegen aanleggen, natte zones aanleggen enzovoort. Later veranderde dit in onderhoud van wegen, snoeien van laanbomen en het plaatselijk uitdunnen van bosstroken.
Inmiddels is de "nieuwe natuur"een "echt bos" geworden dat opengesteld is voor bezoekers. Jaarlijks organiseert het Landgoed één of meerdere wandeltochten door het gebied. Daarnaast loopt over het Landgoed ook het Noaberpad.
 

Duurzaam van nature

Sinds 2009 graast een kudde hereford runderen in het natuurgebied. Jaarlijks worden er kalveren geboren welke groot worden op het Landgoed. De stieren worden uiteindelijk gebruikt om een steeds grotere groep mensen van (H)eerlijk Hereford Rundvlees te voorzien.