Landgoed

Akkerbouw

De hoofdtak van Landgoed Scholtenszathe is de Akkerbouw. Het bouwplan omvat de volgende gewassen:
 • Consumptie-aardappelen
 • Zetmeel-aardappelen
 • Suikerbieten
 • Zaaiuien
 • Plantuien
 • Waspeen
 • Winterpeen
 • Winterkoolzaad
 • Wintergerst
 • Zomergerst
 • Blauwmaanzaad
De bedrijfsstrategie van Landgoed Scholtenszathe is gericht op een optimale inzet van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en productiemiddelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van weersafhankelijke adviessystemen, precisielandbouw op basis van gps plaatsbepaling en bodemsensoren.