Landgoed

Zonne-energie

In de zomer van 2013 is een start gemaakt met de aanleg van het zonne-energie park. Ruim 4.600 zonnepanelen zijn geplaatst op 8.880 m2 dakoppervlak. Samen goed voor een productie van 1.300 MegaWattuur per jaar. Bijna 3 maal het energieverbruik van het bedrijf. De extra geproduceerde energie wordt teruggeleverd aan het net. Voordat de zonnepanelen geplaatst zijn, zijn de asbesthoudende daken gesaneerd. Het bedrijf is nu volledig asbest vrij. 
 

Green Deal

De noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur van het stroomnet is mede mogelijk gemaakt door een Green Deal met de provincie Drenthe.