Landgoed

Steeds meer soorten gevleugelde bewoners in het bosgebied van Scholtenszathe.

De bossen van landgoed Scholtenszathe vallen bij steeds meer vogelsoorten in de smaak. Er wordt sinds de aanplant geïnventariseerd en het aantal soorten broedende vogels is dit jaar gestegen naar 47 paartjes.
Nieuwkomer dit broedseizoen is de Appelvink. Een van de grootste vinkensoorten in Europa. Zeker 1 broedpaar van deze soort heeft jongen groot gebracht in het bosperceel dat ligt tussen het Karrepad en de Splitting. Een heel bijzondere, prachtige vogel die echter nogal schuw, stil en terughoudend is. Echter met een beetje geluk en een verrekijker, is er een kans dat u deze vogel te zien krijgt.
Natuurlijk zijn er nog veel meer soorten in het gebied die zich daar goed thuis voelen. Door de dunning van afgelopen jaren heeft het bos meer ´lucht´ gekregen waardoor het nog aantrekkelijker voor de vogels is geworden. Om er zo nog een paar te noemen die ook in het gebied voorkomen, Wielewaal, Putter, Geelgors, Rietgors.